't Mossenist                            De Vogels
Navigatie De Vogels huismus
thuispagina mus
het huis duif
Basthet mees
de tuin roodborst
het dorp merel
de streek lijster
contact winterkoninkje
Onze tuin is een waar vogelparadijs.
Uiteraard is de huismus, de naamgever van ons huis, in de tuin ruim vertegenwoordigd.
Maar ook de andere hierboven genoemden zijn regelmatig aanwezige gasten.
Er hangen drie nestkastjes. Daarin broeden koolmees en pimpelmees. In de bomen nestelen duiven en in de meidoornhaag vinden merel, lijster, roodborst en mus een plekje. Het winterkoninkje broedde in het prieel achter de clematis.
Spreeuw, kauw, ekster en incidenteel een vlaamse gaai of een bonte specht bezoeken onze hof, maar blijven er niet rondhangen.
In de sloot zien we soms een waterhoentje of een wilde eend (met jongen).