't Mossenist                            De Tuin
Navigatie De Tuin tuinoverzicht
thuispagina buxustuin
het huis bostuin
Basthet helleborustuin
de vogels stootboomtuin
het dorp prieeltuin
de streek voorerf
contact kruidentuin

Onze tuin heeft grofweg de vorm van een gelijkbenige driehoek, waarbij de korte zijden begrensd worden door de Westdijk en het Kerkepad. De lange zijde is wat minder strak. Daar is de afwateringssloot de grens.

Om in de tuin gemakkelijk planten o.i.d te kunnen aanduiden hebben we diverse min of meer van elkaar verschillende delen een aparte naam gegeven.

Elma leeft voor de tuin en beschouwt die als haar domein.