't Mossenist                                        Prieeltuin
Navigatie
prieeltuin2008
thuispagina voorerf
De tuin bostuin
helleborustuin
stootboomtuin
Buxustuin
kruidentuin
De prieeltuin heeft Elma's speciale aandacht. Dit gebiedje wordt begrensd door de meidoornhaag langs de Westdijk, de afwateringssloot  in het zuiden en de garage aan de noordkant. In de hoek tussen garage en meidoornhaag staat het prieel, met achterin een blauwe klimhortensia. 
De tuin ligt tegen het talud met erin twee van hoog naar laag in elkaar overlopende vijvers.
bovenvijver2007 hortensiablauw rozerozen2007