't Mossenist                                        Merel
Navigatie merelmanhelpt
thuispagina winterkoninkje
de vogels mus

duif

roodborst

mees

lijster

Merels zijn er eigenlijk altijd. We weten alleen niet of het steeds dezelfde vogels zijn, of soortgenoten
die elkaar in de seizoenen aflossen. Merels scheppen er kennelijk veel genoegen in om rotzooi te maken. Ze graven in de houtsnipperpaadjes op zoek naar insecten en smijten de snippers wijd om zich heen (vooral op de pas gewiede en geharkte grond).
De merelman zit op een hoge plek en zingt zijn lied, terwijl hij steeds luistert naar en reageert op andere merels in de omgeving. Terwijl zijn vrouwtje broedt sleept hij voortdurend met snavelsvol lekkers voor haar.
De merelouders zorgen lang voor hun jong. Ze blijven zo'n grote loebas maar volstoppen.
merelvrouw mereljong